Hvad er en utilsigtet hændelse

 

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der optræder i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medfører skade eller risiko for skade på kunden.

 

Psykologen hos Inspires er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som psykologen selv er impliceret i, og hændelser, som psykologen får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner.

 

Psykologen skal rapportere utilsigtede hændelser, som har konsekvenser for klienten, og utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med sektorovergange, jf. Vejledning om utilsigtede hændelser.

 

Utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af medicinsk udstyr eller infektioner skal også rapporteres, hvis psykologen får kendskab til det. Alle øvrige utilsigtede hændelser kan rapporteres.

 

Utilsigtede hændelser rapporteres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen på Dansk Patientsikkerhedsdatabase på www.stps.dk, og psykologen sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser.

 

Er du i tvivl ret henvendelse til psykologen.